oklejanie samochodów Szczecin, oklejanie aut Szczecin

znakowanie odzieży Szczecin, nadruk na odzieży Szczecin, koszulki z nadrukiem Szczecin, kamizelki z nadrukiem Szczecin

usługi frezowania CNC Szczecin - sklejka, kompozyty, poliwęglan, pcv spienione

usługi cięcia i grawerowania laserem CO2 Szczecin

Terminy realizacji

1.    Terminy realizacji, podawane w dniach roboczych, są uzależnione od rodzaju produktu i wskazane są na stronie internetowej bezpośrednio przy każdej pozycji.
2.    Termin realizacji liczy się od dnia otrzymania pliku (projektu) nadającego się do wydruku i zgodnego ze wskazówkami znajdującymi się na stronie „Jak przygotować projekt”, ewentualnie od dnia, w którym mimo braku zgodności pliku (projektu) ze wskazówkami, Klient podejmie decyzję o złożeniu zamówienia. 
3.    Ewentualne modyfikacje pliku (projektu) przez Klienta lub wprowadzenie przez Klienta poprawek lub dodatków do pliku (projektu) powodują, że termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres niezbędny do wprowadzenia zmian i przygotowania zmodyfikowanego pliku (projektu) do wydruku. 
4.    Czasu dostawy przesyłki nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Przewidywany czas dostawy przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 3 (trzy) dni robocze. 
5.    W celu przyspieszenia realizacji zlecenia Klient może kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie.
6.    W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą spowodować uchybienie terminowi realizacji zamówienia (np. awaria maszyny), Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta o przyczynie opóźnienia oraz o najbardziej prawdopodobnym terminie usunięcia przeszkody i przewidywanym terminie wykonania zamówienia.