oklejanie samochodów Szczecin, oklejanie aut Szczecin

znakowanie odzieży Szczecin, nadruk na odzieży Szczecin, koszulki z nadrukiem Szczecin, kamizelki z nadrukiem Szczecin

usługi frezowania CNC Szczecin - sklejka, kompozyty, poliwęglan, pcv spienione

usługi cięcia i grawerowania laserem CO2 Szczecin

Reklamacje

1.     Po otrzymaniu zamówienia Klient powinien sprawdzić czy produkt jest zgodny z zamówieniem.
2.     W przypadku ujawnienia się wad zamówienia Klient powinien zawiadomić o ujawnieniu się wad Sprzedającego, opisując wadę, datę jej wykrycia oraz okoliczności, podczas których doszło do jej ujawnienia. Zawiadomienie o wadzie powinno zostać złożone w siedzibie lub oddziale Sprzedającego, ewentualnie zostać przesłane do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
3.    Sprzedający o sposobie rozpoznania reklamacji zawiadomi Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie. 
4.    Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedający nieodpłatnie usunie wady wykonanego produktu albo wykona nowe zamówienie, chyba że usunięcie wad albo wykonanie nowego zamówienia są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. W sytuacji niemożliwości usunięcia wad albo wykonania nowego zamówienia, ewentualnie w przypadku nadmierności kosztów z tym związanych, Sprzedający zwróci Klientowi poniesione przez Klienta koszty, w szczególności zapłaconą cenę (wynagrodzenie) oraz poniesione koszty przesyłki.